Odczytanie numeru seryjnego sprzętu

Sprawa dość prosta do wykonania używając WMI i CIM_BIOSElement

result=-1
Set objSet = GetObject("WinMgmts:").ExecQuery("select * from CIM_BIOSElement")
If Err.Number <> 0 or objSet.count=0 Then
	Wscript.Echo "Something went wrong " & Hex(err.number), err.description, err,source
	result=1
End If
For Each obj in objSet
	If Len(obj.SerialNumber)>4 and Len(obj.SerialNumber)<60 Then
		sSerial=obj.SerialNumber
		result=0
	End If
Next
WScript.echo sSerial
WScript.Quit(result)

W starszych modelach laptopów zdarzało się, że Windows rejestrował w WMI 2 numery seryjne laptopa i stacji dokującej. 

Sprawdzenie długości zwróconego stringa aż do 60 znaków ma za zadanie objąć maszyny wirtualne na vmware które mają numery seryjne długie na 55 znaków.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież