Zapisanie numeru seryjnego komputera w Active Directory

Posiadając odczytany numer seryjny komputera z poprzedniego artykułu możemy go zapisać w Active Directory. Jest tam przewidziane do tego celu pole serialnumber jak atrybut obiektu komputer.

Czytaj więcej...

Odczytanie numeru seryjnego sprzętu

Sprawa dość prosta do wykonania używając WMI i CIM_BIOSElement

Czytaj więcej...